Naziv projekta: Škola igranog filma

Područje projekta: Grad Zagreb

Trajanje projekta: 8 tjedana

Organizacija: Udruga Kaooossss

Kontakt osoba: Jura Troje

Telefon: 098 532 523

E-mail:  jura@kaooosss.hr

Adresa: Prisavlje 6, 10 000 Zagreb

 

 

Opis projekta:

  1. Cilj projekta
  • Širi i opći cilj projekta

Projekt Škola igranog filma zamišljen je kao suradnja udruge Kaooossss i zainteresiranih osnovnih škola putem početničkih filmskih radionica. Uz specifični cilj projekta koji ima za zadatak upoznati polaznike s osnovama filmskog medija, opći je cilj projekta promoviranje medijske i digitalne kulture, budući da su medijska pismenost, obrazovanje i odgoj medijske kompetencije postali neizostavnim dijelom suvremenih pedagoških praksi. Kroz inovativni pedagoški pristup (usp. Aktivnosti i metode) projekt se nadovezuje na kurikularnu medijsku pedagogiju kritičkog pristupa medijima te kroz praktični rad želi potaknuti sudjelovanje učenika, ali i učitelja, u procesu proizvodnje medijskih sadržaja gdje se ovakav tip radionica pokazao od iznimne važnosti.

  • Specifični ciljevi projekta

Specifični je cilj projekta promoviranje i popularizacija filmskog stvaralaštva djece unutar matičnih osnovnih škola. Realizacijom projekta želimo potaknuti djecu da oslobode svoju kreativnost, zainteresirati ih za stvaranje, umjetnost i kulturu kroz osnove filmskog medija. Po završetku šestotjedne radionice polaznici će biti upoznati s procesom nastanaka filma – od ideje do premijere – te osnovnim filmskim pojmovima čime će steći tehničku i kulturnu kompetentnost u filmskom mediju. Cilj je projekta i potaknuti osnovne škole – suorganizatore, na prijavu radova na Školsku reviju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na Smotru literarnog, dramskog-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo.

  1. Očekivani rezultat

Očekivani rezultat projekta poticanje je osnivanja filmskih skupina u okviru osnovnih škola ili kroz suradnju s projektima/ciklusima radionica ovakvog tipa koji će se, kao praktični segment, nadovezati na teoriju medijske pedagogije usvojenu u okviru redovne nastave. Tomu pridonosi i intencija ovog projekta u namjeri da preraste u ciklus radionica na temu različitih filmskih rodova, žanrova i vrsta te da se na taj način medijska i filmska pismenost u praksi populariziraju kod učenika osnovnih škola. U planu je i dugoročne održivosti projekta stvoriti i poticaj kod učitelja za daljnju realizaciju ovakvih radionica te na sudjelovanje u revijama dječjeg stvaralaštva (usp. Specifični ciljevi projekta).

  1. Voditelj radionica/stručni mentori

Voditeljem projekta imenuje se Jura Troje. Uz formalno obrazovanje kojim je stekao zvanje diplomiranog učitelja razredne nastave (mag. prim. edu.) s pojačanim predmetom informatika, imenovani stručni mentor ima dugogodišnje iskustvo u području filmskog stvaralaštva djece kao voditelj više od 30 filmskih radionica za djecu. Uz iskustvo u medijskoj pedagogiji, voditeljem projekta se imenuje i na temelju suradnje s Učiteljskim fakultetom, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Hrvatskim pedagoško-književnim zborom u području medijske kulture i pismenosti.

  1. Aktivnosti i metode

Polaznici će kroz radionicu proći kroz smišljanje vlastite ideje i pisanje scenarija, kroz osnove snimanja kamerom, filmske rasvjete, snimanje zvuka, organizacije snimanja i filmskog seta te filmske montaže pod vodstvom stručnog mentora. Nakon uvodnog dijela upoznavanja polaznika s osnovama filmskog medija, predviđen je element radionice – Učenici učenicima, u okviru kojeg će sudionici biti raspoređeni u manje skupine i imati priliku raditi s prijašnjim i dugogodišnjim polaznicima ovakvih radionica. Cilj je spomenutog postići što bolje rezultate međugeneracijskom suradnjom gdje će prijašnji polaznici prenijeti vlastita iskustva s radionica i filmskih festivala.

Plan rada:                         Sati
Uvodni sastanak Upoznavanje polaznika s programom radionice. Uvodno predavanje o specifičnostima filmskog medija te osnovnim segmentima u procesu nastanka filma koji su predviđeni programom. Upoznavanje s filmskim stvaralaštvom djece, amaterskim filmom, festivalima, revijama kroz prikazivanje filmova te analize pogledanih filmova. 2
Filmske vježbe Vježbe vode iskusniji mladi filmaši i članovi udruge. Vježbe se rade u malim skupinama od 3-4 učenika. Upoznavanje s filmskim planovima, rakursima, pokretima kamere. Upoznavanje s kamerom, osnove rukovanja kamerom. Učenici se u kratkom vremenu pokušavaju izraziti filmskim izražajnim sredstvima stvarajući nijemi film za vježbu. 2
Filmske vježbe Učenici se upoznaju s programima za montažu. Učenici upoznaju proces montaže filma. Učenici predvođeni iskusnijim filmašima montiraju u skupinama svoje filmske vježbe kao nijemi film, uz glezbenu podlogu. Na kraju analiziraju sve vježbe. 3
Formiranjescenarija Upoznavanje polaznika s formatom scenarija i načinom pisanja scenarija. Stvaranje zajedničke ideje za igrani film. Razvoj ideje i pisanje sinopsisa filma. Razvijanje scenarija, uz dramaturške vježbe 2
Režija Scenarij razvijen na prošlom sastanku se pretvara u film. Izrada knjige snimanja (storyboard). Traženje lokacija, glumaca, dogovaranje rekvizita, kostima, planiranje snimanja. 2
Snimanje Osmišljeni film se snima na dogovorenim lokacijama. Učenici snimaju sliku i zvuk, paze na skript, koriste knjigu snimanja, scenarij, floor plan, redoslijed i kontinuitet snimanja, namještaju svjetlo. 12
Montaža Koristeći scenarij i knjigu snimanja, učenici montiraju film koji su osmislili i snimili. U montaži se dodaju glazba, šumovi i vizualni efekti po potrebi. 12
  1. Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta od 35 sati raspoređeno je u 8 tjedana s početkom po dogovoru, uz frekvenciju sastanaka jednom tjedno po 2 sata. Vrijeme predviđeno za snimanje i montažu (prema programu 12 sati) konkretizirat će se u dogovoru s polaznicima ovisno o savladavanju koncepta scenarija.

  1. Opis korisnika uključenih u projekt:

Direktno ciljana skupina polaznika radionice kratkog igranog filma učenici su osnovnih škola od 5. do 8. razreda. Polaznici će biti organizirani u radne grupe od 10 učenika kako bi se program projekta prilagodio individualnim afinitetima, ali i istovremeno zadržao kolektivni pristup koji je važan u procesu nastanka filma. Indirektno ciljana grupa sudionika su učitelji osnovnih škola s kojima se uspostavi suradnja na ovome projektu koji bi kroz radionice bili upoznati s medijskom i filmskom pedagogijom te načinom organiziranja filmskih radionica čime se otvara daljnja mogućnost popularizacije ovakvih projekta.

  1. Obaveze organizatora i polaznika

Organizaciju projekta, stručnog mentora, profesionalnu opremu i produkciju pokriva udruga Kaooosss. Osnovna škola s kojom se uspostavi suradnja dobiva status suorganizatora projekta te time postaje dužna osigurati prostor za predavanja, mjesto za plakat za radionicu te preporuku iste učenicima.

Predviđena cijena radionice iznosi 500 kuna za polaznika koje roditelji uplaćuju na račun udruge.

Udruga Kaooosss kao organizator projekta obavezuje se i na premijeru filma koja se prema dogovoru može organizirati u školi u kojoj je realizirana radionica. Film će time biti predstavljen kao koprodukcija udruge Kaooosss te osnovne škole kao suorganizatora koja će biti predstavljena u filmu s prepoznatljivim obilježjima – ime i grb škole.

Po završetku radionice udruga Kaooosss se obavezuje i na prijavu filmova na Reviju filmskog stvaralaštva djece u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza kojeg je udruga Kaooosss član.

Voditelj projekta:

Jura Troje