Udruga Kaooosss osnovana je krajem 2015. godine na poticaj Jure Troje – diplomiranog učitelja razredne nastave. S njim su još u osnivanju udruge Zrinka Košar i Mateja Ilijašev.  Osnovana je u cilju promicanja, razvitka i populariziranja dostignuća u području multimedijalnog djelovanja (fotografija, film, video). Danas brojimo velik broj djece koja su prošla kroz neku od radionica organiziranih od strane Udruge.

Primarno se bavimo organiziranjem filmskih radionica za djecu i mlade. Osim toga, bavimo se i dječjim rock bandovima, Školom igranog filma te video produkcijom. Naši mentori osim što vode radionice u Udruzi, vode ih i u sklopu drugih projekata (Ljetna škola filma Šipan, Međunarodni dječji festival Šibenik, Bibijada, Dubrovnik film festival)… Filmovi nastali na radionicama vođenim od strane naših mentora osvojili su nagrade na raznim dječjim festivalima te na Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece.

Udruga je stacionirana na Prisavlju 6 u Zagrebu.